BIẾT VỀ ĐÂU

Advertisement
💞💞BIẾT VỀ ĐÂU💞💞
Đêm dài thổn thức đổ dòng châu
Nghĩ lại tình xưa..dạ thấy sầu
Bướm đã rời hoa vào thuở ấy
Ong thì bỏ nhụy.. cũng từ lâu
Nay người chẳng nhớ chi tình cũ
Buổi họ đành quên hết mộng đầu
Khóc phận nhan hồng ai hiểu thấu
Thân bèo gió dạt…biết về đâu.
– P. Ngọc –
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *