4 trường hợp không cần phải đăng ký biển số xe định danh, yên tâm ra đường không lo bị xử phạt

Advertisement

Có 4 trường hợp không cần phải đăng ký biển số xe định danh hay đổi sang biển định danh. Đó là những trường hợp nào?

Hiện nay, biển số xe định danh là cụm từ phổ biến với người dân Việt Nam. Biển số xe định danh được hiểu là biển số được cấp, quản lý theo mã định danh của chủ xe, với các ký hiệu, seri biển số, kích thước chữ và số, màu biển số theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Biển số xe định danh sẽ được cấp theo cá nhân, tổ chức đến suốt đời. Việc này nhằm hỗ trợ công tác quản lý, truy xuất thông tin phương tiện và thông tin chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Advertisement

Dù biển số xe được định danh theo chủ xe, nhưng không có nghĩa là bắt buộc mọi chủ xe đều phải đăng ký biển định danh. Căn cứ vào Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA, có 4 trường hợp không cần đăng ký biển số định danh, vẫn có thể tham gia giao thông, cụ thể:

Một là, xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 nhưng chưa làm thủ tục thu hồi. Khi đó, biển số xe sẽ được định danh mặc định theo chủ xe là người đang đứng tên trên đăng ký xe.

Advertisement

Hai là, xe đã đăng ký biển 05 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”. Những xe này được tham gia giao thông, ngay cả khi cấp đổi, cấp lại biển số thì vẫn được dùng biển cũ, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh.

Ba là, xe đã đăng ký biển 03 số nhưng không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe. Trong đó, việc di chuyển xe được hiểu là khi chủ xe chuyển nơi cư trú.

Advertisement

Bốn là, xe đã đăng ký biển 04 số nhưng không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Như vậy, ngoại trừ trường hợp đầu tiên được định danh mặc định thì ba trường hợp còn lại đều sẽ chỉ đăng ký biển số xe định danh khi chủ xe có nhu cầu. Dù không bắt buộc nhưng công dân vẫn nên đăng ký biển số xe định danh vì có khá nhiều quyền lợi.

Advertisement

Theo: https://www.techz.vn/187-923-5-4-truong-hop-khong-can-phai-dang-ky-bien-so-xe-dinh-danh-yen-tam-ra-duong-khong-lo-bi-xu-phat-ylt601915.html?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *