Đề xuất đầu tư độc lập cầu vượt sông Đáy trên cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng

Advertisement

Công trình cầu vượt sông Đáy được đề xuất cập nhật là dự án thành phần dự án PPP cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình và đầu tư độc lập.

Vận hành độc lập, đáp ứng tiến độ giải ngân vốn phục hồi kinh tế

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư (Bộ KH-ĐT) về việc phân cấp cho UBND tỉnh Nam Định là cơ quan chủ quản đầu tư dự án cầu vượt sông Đáy trên tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP.

Đề xuất đầu tư độc lập cầu vượt sông Đáy trên cao tốc ninh bình - hải phòng

Advertisement

Đề xuất vận hành độc lập cầu vượt sông Đáy nhằm tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH – Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, kết nối 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Bộ KH-ĐT đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định vào danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH với nguồn vốn dự kiến bố trí là 1.100 tỷ đồng, giao UBND tỉnh Nam Định làm cơ quan chủ quản triển khai theo hình thức đầu tư công.

Advertisement

Số vốn 1.100 tỷ đồng được Bộ KH-ĐT đề xuất sử dụng 1.100 tỷ đồng để xây dựng cầu vượt sông Đáy.

Bộ GTVT cho rằng, trường hợp đưa cầu vượt sông Đáy vào đầu tư trong dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP và xác định phần vốn 1.800 tỷ đồng bố trí cho cầu vượt sông Đáy (1.100 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi kinh tế và 700 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương) là hỗ trợ của nhà nước tham gia vào dự án PPP sẽ bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ về tiến độ xây dựng cầu vượt sông Đáy và tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP mới được UBND tỉnh Thái Bình tiếp nhận và đang tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Advertisement

Thời điểm hiện tại chưa có kết quả nghiên cứu sơ bộ về tổng mức đầu tư, phần vốn góp của nhà nước, chưa rõ về tính khả thi của phương án tài chính dự án. Về tiến độ thực hiện, dự kiến khởi công sớm nhất vào khoảng tháng 6/2023.

Như vậy, phần vốn nhà nước tham gia dự án PPP sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH sẽ khó đáp ứng được yêu cầu giải ngân trong 2 năm 2022 và 2023.

Đồng thời, theo kết quả nghiên cứu tiền khả thi của dự án PPP trước đây, dự án có mức vốn hỗ trợ nhà nước lớn hơn 50% tổng mức đầu tư nên theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, dự án xuất hiện tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia cần phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Advertisement

Đối với trường hợp triển khai dự án cầu vượt sông Đáy độc lập, dự án sẽ được triển khai sớm hơn. Việc giải ngân toàn bộ nguồn vốn 1.100 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH trong hai năm 2022 và 2023 là khả thi.

“Việc triển khai dự án đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình thành 2 dự án thành phần độc lập cũng không trái với quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.

Khi đó mức vốn nhà nước hỗ trợ cho dự án PPP sẽ thấp hơn so với phương án đưa dự án cầu vượt sông Đáy gộp chung vào dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP”, Bộ GTVT nhận định và đề nghị trường hợp thực hiện theo phương án này, UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định phải có cam kết bảo đảm khả năng kết nối, vận hành độc lập, phát huy được hiệu quả đầu tư dự án cầu vượt sông Đáy trong trường hợp dự án PPP không khả thi hoặc chưa hoàn thành không đồng bộ.

Advertisement

Địa phương cũng phải bố trí kịp thời, đầy đủ vốn ngân sách của tỉnh để hoàn thành dự án cầu vượt sông Đáy đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đề xuất đầu tư độc lập cầu vượt sông Đáy trên cao tốc ninh bình - hải phòng

Bộ KH-ĐT đề nghị địa phương được giao thẩm quyền tại dự án đàm phán đưa công trình cầu vượt sông Đáy là dự án thành phần thuộc dự án PPP cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình để được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua – Ảnh minh họa

Advertisement

Cập nhật dự án thành phần để hưởng cơ chế đặc thù

Đồng tình với ý kiến của Bộ GTVT, tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 25/7/2022, Bộ KH-ĐT kiến nghị cho phép giữ nguyên việc phân cấp cho UBND tỉnh Nam Định là cơ quan chủ quản dự án cầu vượt sông Đáy.

UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm bố trí đủ số vốn 700 tỷ đồng cho cầu vượt sông Đáy và vốn phục vụ công tác GPMB trong tổng thể dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Advertisement

Đồng thời, bảo đảm khả năng kết nối, vận hành độc lập, phát huy hiệu quả đầu tư công trình cầu vượt sông Đáy.

Bộ KH-ĐT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình với tư cách là cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm đàm phán với nhà đầu tư đưa dự án cầu vượt sông Đáy là một dự án thành phần trong dự án PPP cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình để được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội.

Đồng thời, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp vớ cá cơ quan, địa phương thống nhất về quy mô đầu tư dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình (4 làn hay 6 làn xe) đảm bảo tính đồng bộ, kết nối giữa các dự án trên toàn tuyến cao tốc.

Advertisement

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/de-xuat-dau-tu-doc-lap-cau-vuot-song-day-tren-cao-toc-ninh-binh-hai-phong-d561041.html

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *