Di tích lịch sử quốc gia núi Cánh Diều bị bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình

Advertisement

Núi Cánh Diều (tại thành phố Ninh Bình) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1962, trải qua nhiều thăng trầm, chịu ảnh hưởng của chiến tranh, thời gian, nhưng không được quan tâm, đầu tư tu bổ, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *