LỜI HỨA GIÓ BAY

Người từng hứa… nhưng chỉ là lời hứa
Để người nghe…ngỡ thật mãi khắc sâu
Lời hứa thì… người đã vội quên mau
Làm người nghe…khối sầu dâng chất ngất
*
Lời đã hứa… gió thổi người quên mất
Lòng bạc đen… lời chẳng thật bao giờ
Tội tim khờ…lầm lạc mãi ngu ngơ
Bởi gian dối…chữ ngờ ai học được
*
Lời chót lưỡi… đầu môi bao thệ ước
Biển nông sâu…ai lấy thước đo lòng
Người bảo rằng… dù cách núi ngăn sông
Sẽ giữ vẹn… tình nồng không phai nhạt
*
Ấy mà vậy… lòng người nay đổi khác
Nếm vị tình…chua chát lẫn đắng cay
Thì ra là… lời hứa để gió bay
Còn người nghe… thì mãi hoài trông đợi.
*
– Phuong Huynh –
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *