Nam Định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Advertisement

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Định đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh và các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Nâng cao đời sống cho người dân nông thôn

Về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, UBND tỉnh Nam Định quy định:

Advertisement

Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 – 2025: năm 2021 bằng hoặc hơn 66 triệu đồng; năm 2022 bằng hoặc hơn 72 triệu đồng; năm 2023 bằng hoặc hơn 83 triệu đồng; năm 2024 bằng hoặc hơn 93 triệu đồng; năm 2025 bằng hoặc hơn 103 triệu đồng. Với các tiêu chí này, UBND tỉnh quy định hàng năm sẽ rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Có ít nhất 1 mô hình thôn/xóm thông minh. Mô hình thôn/xóm thông minh phải đáp ứng được các yêu cầu: Có ít nhất 1 tổ công nghệ số cộng đồng; có sản phẩm tiêu biểu của người dân trong thôn/xóm được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc được bán trên sàn thương mại điện tử; có ít nhất 1 điểm wifi miễn phí phục vụ người dân tại điểm tập trung công cộng; trên 70% người dân bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và tham gia sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.

Advertisement
Tỉnh Nam Định dự kiến huy động 45.300 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu.

Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất 1 trong các lĩnh vực nổi trội nhất, gồm:

Về sản xuất: Sản phẩm chủ lực của xã có liên kết theo chuỗi giá trị, sản lượng tiêu thụ trong chuỗi liên kết đạt 50% trở lên.

Về giáo dục: Các cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất 1 cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; các cơ sở giáo dục đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Advertisement

Về y tế: Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng cho cả nam và nữ) đạt bằng hoặc hơn 92%.

Về văn hóa: Có mô hình văn hóa, thể thao, nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, đặc thù phù hợp với địa phương, thu hút từ 60% trở lên số người thường trú trên địa bàn xã tham gia; mỗi thôn/xóm có ít nhất 1 đội hoặc 1 câu lạc bộ văn hóa, văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo…

Về môi trường: Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt đạt 100%; có giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đồng bộ theo quy định; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt trên 80% tổng số hộ gia đình.

Advertisement

Về an ninh trật tự: Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của Bộ Công an và danh sách xã trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh; 2 năm gần nhất đề nghị xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên; có từ 3 mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xã được phân loại xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về chuyển đổi số: 100% cán bộ công chức xã, tổ công nghệ cộng đồng của xã, thôn/xóm được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung về chuyển đổi số; có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (truyền thanh thông minh); có bảng tin điện tử công cộng.

Đặt mục tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước

Advertisement

Về các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Nam Định ban hành các tiêu chí theo thẩm quyền ngoài khung tiêu chí chung của Chính phủ, gồm:

Về quy hoạch: Đạt tiêu chí có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn; có trên 1 công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.

Về y tế – văn hóa – giáo dục: Đạt tiêu chí có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao; các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả.

Advertisement

Về chất lượng môi trường sống: Có mô hình xã, thôn/xóm thông minh.

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành bản Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, gồm 11 nhóm nội dung và đề ra những mục tiêu rất cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Trong đó, Nam Định đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Huyện Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Advertisement

Riêng trong năm 2022, Nam Định đặt mục tiêu luỹ kế đến hết năm có trên 170 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó năm 2022 có trên 65 xã, thị trấn đạt.

Để thực hiện 11 nhóm nội dung và các mục tiêu trên, chính quyền tỉnh Nam Định dự kiến sẽ huy động khoảng 45.300 tỷ đồng tổng vốn để thực hiện.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/nam-dinh-ban-hanh-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-2049674.html

Advertisement
Advertisement

2 thoughts on “Nam Định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *