Nam Định: Đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Advertisement

Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với xây dựng nông thôn nâng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã có hướng dẫn về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức hội nghị hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố triển khai.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đã báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới để xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở cấp xã và khu dân cư. Hướng dẫn trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn và các thành viên trong ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện lấy phiếu đánh giá bằng hình thức lấy ý kiến của từng hộ gia đình ở khu dân cư hoặc tại hội nghị.

Nhờ đó, việc triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Advertisement
Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định, kết quả tổ chức lấy ý kiến người dân tại 65 xã, thị trấn của các huyện: Trực Ninh, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy và thành phố Nam Định cho thấy, trên 90% người dân được hỏi hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Có 11/11 câu hỏi đánh giá đạt trên 90% sự hài lòng của người dân (trong khi yêu cầu 10 câu trong phiếu hỏi đạt trên 80%; câu thứ 11 đạt trên 90%).

Một số xã, thị trấn có tỷ lệ người dân hài lòng cao như: Cổ Lễ, Trực Khang (Trực Ninh); Mỹ Lộc (Mỹ Lộc); Ngô Đồng, Giao Lạc (Giao Thủy)…

Có nhiều nội dung nhận được sự quan tâm của nhân dân như vấn đề hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi; y tế, giáo dục; an ninh trật tự ở địa phương…

Advertisement

Thực tế cho thấy, việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Hơn nữa, việc đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện thông qua phiếu đánh giá. Kết quả bảo đảm khách quan, chính xác, đúng thời gian, quy trình; phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân.

Được biết sắp tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng địa phương, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của người dân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa để phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các tiêu chí được nâng cao, bền vững.

Advertisement

Nguồn: https://vietnamnet.vn/nam-dinh-danh-gia-su-hai-long-cua-nguoi-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2043364.html

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *