Nam Định nằm trong Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng thu nhập bình quân nhanh nhất cả nước trong gần 20 năm qua

Advertisement

Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư các năm của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2002-2021, Vĩnh Phúc từng có thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 41/63, nhảy vọt lọt top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Đồng thời, Vĩnh Phúc là tỉnh có tốc độ tăng thu nhập bình quân nhanh nhất cả nước gần 20 năm qua.

Năm 2021, Thừa Thiên – Huế là địa phương có tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất cả nước, tăng 9,71% so với năm 2020. Xếp sau Thừa Thiên – Huế là Ninh Bình với tốc độ tăng thu nhập bình quân đạt 9,63% so với năm 2020.

Advertisement

Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 2021 gồm: Thừa Thiên – Huế (9,71%), Ninh Bình (9,63%), Bạc Liêu (8,71%), Hà Nam (8,54%), Nam Định (7,72%), Phú Thọ (7,71%), Lạng Sơn (7,46%), Lai Châu (7,18%), Cà Mau (7,07%) và Tuyên Quang (7,03%).

Tốc độ tăng thu nhập bình quân trong giai đoạn 2002-2021 của các địa phương được lấy trung bình từ tốc độ tăng thu thập bình quân đầu người mỗi năm. Theo đó, Vĩnh Phúc là tỉnh có tốc độ tăng thu nhập bình quân nhanh nhất cả nước, giao động từ 25%-35%/năm.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc từng xếp thứ 41/63 tỉnh, thành về thu nhập bình quân năm 2002 đã vươn lên vị trí thứ 9 vào năm 2021. Đồng thời, đây là tỉnh có bứt phá lớn nhất trong bảng xếp hạng và tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người gần 20 năm qua.

Advertisement

Top 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng thu nhập bình quân nhanh nhất cả nước giai đoạn 2002-2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Sau Vĩnh Phúc, tỉnh có tốc độ độ tăng thu nhập bình quân nhanh thứ hai cả nước là Hà Nam, giao động từ 20%-36%/năm. Xếp ở vị trí thứ 3 là Ninh Bình với tốc độ tăng thu nhập bình quân giao động đạt khoảng 30,41%/năm.

Advertisement

Các tỉnh, thành còn lại lọt top có tốc độ tăng thu nhập bình quân giai đoạn 2002-2021 như sau: Bắc Ninh (30,21%/năm), Nam Định (30,09%/năm), Thanh Hóa (29,81%/năm), Thái Bình (29,36%/năm), Bình Dương (29,18%/năm), Quảng Bình (29,17%/năm) và Thái Nguyên (29,02%/năm).

Giai đoạn 2002-2021, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Bình Dương, Quảng Bình và Thái Nguyên có sự thay đổi rõ rệt trong trong bảng xếp hạng về thu nhập bình quân.

Cụ thể, Vĩnh Phúc từ thứ 41 lên thứ 9, Hà Nam từ thứ 43 lên thứ 12, Ninh Bình từ thứ 44 lên thú 14, Bắc Ninh từ thứ 24 lên thứ 7, Nam Định từ thứ 37 lên thứ 11, Thanh Hóa từ thứ 55 lên thứ 30, Thái Bình từ thứ 35 lên thứ 13, Bình Dương từ thứ 4 lên thứ 1, Quảng Bình từ thứ 57 lên thứ 37 và Thái Nguyên từ thứ 40 lên thứ 25.

Advertisement

Theo đó, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Bình Dương, Quảng Bình và Thái Nguyên nhảy lần lượt là 32, 31, 30, 17, 26, 25, 22, 3, 20, 15 bậc trong bảng xếp hạng về thu nhập bình quân trong 19 năm qua.

Nguồn: https://cafef.vn/top-10-tinh-thanh-co-toc-do-tang-thu-nhap-binh-quan-nhanh-nhat-ca-nuoc-trong-gan-20-nam-qua-20220802133844538.chn

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *