Nam Định: Tổ chức giao thông phục vụ sửa chữa mặt cầu Đò Quan

Advertisement

Thực hiện Quyết đnh số 1380/QĐUBND ngày 2-8-2022 ca UBND tnh Nam Định phê duyt Báo cáo kinh tế kỹ thut công trình sa cha vch sơn đường các tỉnh lộ 485B, 486B đon qua khu đông dân cư và sa cha mt cu Đò Quan (thành phố Nam Định), Sở GTVT vừa có văn bản thông báo phương án thi công đm bo giao thông trong quá trình sửa cha cu Đò Quan đó, quy mô sửa chữa mặt cu Đò Quan bao gm: sửa cha, cào bóc bê tông nhựa mt cu cũ, thay thế bằng lp thm bê tông nhựa mi; thay thế cục chn bánh trên cu đã bị hư hng bng cc chn bánh mi; hoàn thin hệ thống an toàn giao thông vch sơn, bin báo theo quy chun hin hành.

Để đảm bảo giao thông qua lại cầu trong quá trình thi công sửa chữa, phương án được phê duyệt là thi công cuốn chiếu, thực hiện trên từng nửa mặt cầu, 1/2 bề rộng mt cu còn li duy trì khai thác để đảm bo giao thông. Khu vc thi công và phn đưng đang khai thác được ngăn cách bng rào chn có sơn phn quang, về ban đêm có đèn chiếu sáng. Trong thi gian thi công luôn có người cnh gii, hưng dn giao thông tại công trường; ngưi cnh gii hưng dn giao thông phải đeo băng đ, đưc trang bị cờ hiệu, còi và đèn vào ban đêm. Sau khi kết thúc ca làm vic, đơn vị thi công phải thu dn toàn bộ các chưng ngại vt, hoàn trả lại mt đưng để giao thông đưc thông sut, an toàn.

Advertisement

Thời gian thi công từ 22 giờ hôm trưc đến 5 giờ sáng hôm sau, kể từ ngày 27-10 đến hết ngày 15-11-2022./.

Nguồn: http://baonamdinh.vn/channel/5083/202210/to-chuc-giao-thong-phuc-vu-sua-chua-mat-cau-do-quan-2553750/

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *