Ngoài nợ lương, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình còn nợ hơn 200 triệu BHXH

Advertisement

Ninh Bình – Liên quan đến việc 69 viên chức, người lao động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình gặp khó vì 3 tháng không có lương, tìm hiểu của PV Lao Động cho thấy, ngoài nợ lương, chi lương cho người lao động sai quy định, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình còn nợ trên 200 triệu đồng tiền BHXH.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *