Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Advertisement

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 26/12/2017.

Phạm vi lập quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Ý Yên. Huyện Ý Yên có diện tích là 246,11 km2, chia thành 32 đơn vị hành chính, bao gồm 01 thị trấn và 31 xã. Thị trấn Lâm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của huyện.

Phía bắc huyện Ý Yên giáp huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục thuộc tỉnh Hà Nam; Phía đông giáp huyện Vụ Bản; Phía nam giáp huyện Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình; Phía tây giáp thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình.

Tính chất vùng

Huyện là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội – kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; là vùng phát triển đa ngành, trong đó thế mạnh là phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Huyện Ý Yên cũng là đầu mối giao thông quan trọng phía Tây của tỉnh Nam Định, nằm trên trục đường kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường Cao tốc Bắc – Nam.

Advertisement

Các dự báo phát triển vùng

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12%/năm. Giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân đạt 14%/năm. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự báo trong năm 2030 cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng – dịch vụ – nông lâm thủy sản tương ứng là 74% – 17% – 9%.

Về dân số, dân số năm 2020 đạt 240.930 người, dự báo năm 2030 là 268.800 người. Dự kiến nguồn lao động chiếm 65% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.

Về quy hoạch sử dụng đất, dự báo đất đô thị khoảng 4.735 ha, bình quân 580 m2/người; đất dân dụng khoảng 725 ha, chỉ tiêu khoảng 90m2/người; đất nông thôn khoảng: 5.500 ha.

Advertisement

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên ở dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

  – Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Ý Yên.

Advertisement

–  Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Ý Yên.

Nguồn: https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-y-yen-tinh-nam-dinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-432022621171448461.htm

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *