Sắp diễn ra “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022”

Advertisement

“Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022” với chủ đề “Hoa Lư vang mãi ngàn năm” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11 -13/11/2022, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Tp. Ninh Bình; huyện Hoa Lư và một số tuyến đường, phố trên địa bàn Tp. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022 là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến, quảng bá du lịch; thông qua việc tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình 2022” góp phần quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố tham gia Festival nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ phát triển du lịch.

trang-an.jpg
“Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình 2022” được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa và con người Ninh Bình

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình 2022” được tổ với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như: Triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống; chương trình Lễ hội đường phố; chương trình đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại; chương trình nghệ thuật…

UBND tỉnh giao Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Festival, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Tổ chức. Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức.

Advertisement

Giao Ban Tổ chức Festival tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng hoạt động trong khuôn khổ Festival; chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm tiến độ và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình 2022”.

Nguồn: https://congly.vn/sap-dien-ra-festival-trang-an-ket-noi-di-san-ninh-binh-nam-2022-214318.html

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *