ANH BIẾT KHÔNG?

Anh biết không em mỏi mòn chờ đợi.
Đêm đông dài lòng vời vợi nhớ anh.
Bỗng dưng nghe gió bấc khẽ rung mành.
Ký ức xưa như bức tranh mờ ảo.
Cho em nhớ về một thời giông bão.
Ta luôn ngọt bùi rau cháo có nhau.
Mặc gian nan vẫn cứ ngẩng cao đầu.
Mình nắm tay vượt bể dâu ngang trái.
Buổi chia tay anh hẹn ngày trở lại.
Mà giờ đây anh đi mãi chưa về.
Một mình em chờ đợi dạ tái tê.
Chiều đông tới bến sông quê trông ngóng.
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *