Đầu tư cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP, BOT

Advertisement

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình.

Tại công văn 657/TTg-CN ngày 22/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT.

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, BOT 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình

Advertisement

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình về cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình về việc UBND tỉnh Nam Định dừng thực hiện việc nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP, giai đoạn 2017 – 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 392/TTg-CN ngày 16/3/2017 và văn bản số 6559/VPCP-CN ngày 26/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT.

Advertisement

UBND tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và các cơ quan liên quan triển khai Dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dau-tu-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-theo-phuong-thuc-ppp-bot-d560293.html

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *