Tăng cường kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em Nam Định

Tỉnh Nam Định phấn đấu 90% gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025 và đạt 95% vào năm 2030.

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030.

Theo đó, kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: 100% các huyện, thành phố triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% trẻ em (từ 6 đến dưới 16 tuổi) biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước và đạt 70% vào năm 2030; 50% trẻ em (từ 6 đến dưới 16 tuổi) biết bơi an toàn và đạt 60% vào năm 2030.

Đồng thời đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu 90% gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025 và đạt 95% vào năm 2030. Đến năm 2025, giảm 10% số trẻ tử vong do đuối nước; đến năm 2030, giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước (so với năm 2020).

Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em. Kiện toàn, phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.

Được biết, việc triển khai Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường nước; vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy và học môn bơi, công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, góp phần kiểm soát, từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/tang-cuong-ky-nang-phong-chong-duoi-nuoc-cho-tre-em-nam-dinh-2041460.html

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *