YÊU

Advertisement
Yêu người chấp nhận giữ sầu vương
Yêu nghĩ từng đêm nhạt má hường
Yêu mãi ân nồng gieo nỗi nhớ
Yêu hoài ái đượm ngỏ niềm thương
Yêu chàng để ước tròn duyên nợ
Yêu nẫu rồi mong vẹn nghĩa đường
Yêu lắm môi cười thêm rạng rỡ
Yêu nhiều hạnh phúc tỏa ngàn phương.
Tác giả. Thu Thảo
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *