Nam Định: Đảng bộ xã Yên Quang (Ý Yên) phát huy vai trò lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Advertisement

Xác định xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, thời gian qua Đảng ủy xã Yên Quang (Ý Yên) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, bám sát các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn dân, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Để quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hiệu quả, Đảng ủy xã đã ra các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiện toàn Ban chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn. Bám sát các văn bản, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm phó ban chỉ đạo, các thành viên còn lại là trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ và đại diện nhân dân để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ động, chung sức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo, xã đã phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Ban chỉ đạo cũng thường xuyên tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Advertisement

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện thường xuyên, cụ thể đến từng thôn xóm, các hộ gia đình và mỗi người dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Ban văn hóa xã đã phát hàng trăm tin bài tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên hệ thống truyền thanh xã, treo băng zôn, khẩu hiệu tại nhà văn hóa thôn, trung tâm xã…..Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân trong xã đồng tình hưởng ứng tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng, tu sửa nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. Sau thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tổng kinh phí huy động nguồn lực của xã là gần 25 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư là 7,5 tỷ đồng

Advertisement

Ngoài ra Đảng ủy xã luôn xác định phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, thí điểm một số mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung và đã tạo thành chuỗi liên kết sản xuất cho nhân dân yên tâm sản xuất, đem lại kinh tế cao cho gia đình và xã hội. Như: chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa cá và thủy sản tại khu vực Đồng Nguyễn; Đồng sau thôn 1, thôn 2. Có vùng cánh đồng lớn tại khu vực HTX Thống Nhất để sản xuất tập trung. Trồng lúa Bắc Thơm 7 vào vụ xuân ( thuộc diện tích đất 2 lúa của thôn Đông Duy và thôn 6 ) khoảng 90 ha.; cấy Nếp cái hoa vàng vào vụ mùa thuộc diện tích đất 2 lúa thôn 7a, thôn 7b khoảng 90 ha…. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62,38 triệu đồng/ người/năm, xã không còn hộ nghèo đa chiều.

Advertisement

Yên Quang hôm nay đang khoác lên mình diện mạo của một vùng nông thôn đổi mới. Những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, cơ sở vật chất của xã được đầu tư nâng cấp. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Có thể nói, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã tạo sức bật, chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực làm cho bộ mặt của xã có nhiều khởi sắc.

Rõ nhất là sự hài lòng của người dân về những thành quả mà nông thôn mới mang lại: đó là phát triển kinh tế, nhiều lao động có việc làm ổn định trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, số hộ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng tăng, cảnh quan môi trường được cải thiện theo hướng xanh, sạch, đẹp với nhiều mô hình do đoàn viên, hội viên thực hiện như nhà sạch vườn đẹp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…

Advertisement

Đồng chí Nguyễn Quốc Thể, Bí thư Đảng ủy xã Yên Quang cho biết: nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở địa phương là sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ chủ trương của Đảng, tích cực tham gia sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua. Đặc biệt là chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, chủ động hiến đất, góp công, góp của cùng Nhà nước, chính quyền địa phương làm mới tu sửa nhiều công trình dân sinh.

Với những kết quả đạt được thời gian tới Yên Quang tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận quyết tâm trong việc nâng cao các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thu Nga – Trung tâm VHTT&TT huyện

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *