Nam Định: Ý Yên mùa vàng bội thu.

Advertisement

Sau hơn 10 ngày tập trung nhân lực và máy móc xuống đồng, đến nay bà con nông dân huyện Ý Yên đã thu hoạch xong hơn 12.000 ha lúa xuân. Được đánh giá là vụ xuân có nhiều thuận lợi về thời tiết và hiệu quả trong công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh nên năng xuất lúa bình quân của toàn huyện đạt hơn 60 tạ/ha, cao hơn 8 tạ/ha so với vụ xuân năm 2021.

anh tin bai

Thời gian giữa vụ xuân và vụ mùa ngắn do vậy các ngành nông nhiệp huyện và các địa phương đã sớm triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022. Bám sát sự chỉ đạo của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các địa phương đã đôn đốc bà con nông dân “ thu hoạch đến đâu làm đất luôn đến đấy”, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy để thuận tiện lấy nước phục vụ sản xuất. Là một trong những địa phương phát triển trồng cây vụ đông của huyện nên Yên Dương đã sớm triển khai công tác chuẩn bị cho vụ mùa. Vụ mùa này, Yên Dương gieo cấy 440 ha, trong đó 115 ha được canh tác 1 vụ lúa 2 vụ mầu trong năm. Để bà con bám sát lịch sản xuất, Ban nông nghiệp xã làm bảng thông báo lịch sản xuất tại từng thôn đội. Chỉ đạo HTX nông nghiệp dịch vụ cung ứng giống chất lượng cho bà con xã viên với các giống chủ yếu là BC15, Bắc thơm 7 kháng bạc lá, nếp 97. Bắt đầu từ ngày 21/6 xã đã lấy nước phục vụ nông dân làm đất, đến nay 60% diện tích đã có đủ nước sản xuất. 100% diện tích mạ đang phát triển tốt.

anh tin bai

Advertisement

anh tin bai

Theo thống kê của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, đến thời điểm này tổng diện tích hơn 13.000 ha gieo cấy vụ mùa của toàn huyện đã lấy nước đổ ải đạt 40%. Các địa phương làm đất được 1.700 ha. Mạ đã gieo 360 ha đạt 100% diện tích, trong đó mạ dự phòng là 10%. Một số diện tích gieo sạ được khuyến cáo sản xuất trên những vùng đã được quy hoạch, chủ động tưới tiêu và phải có phương án phòng chống úng. Cơ cấu giống thuần chiếm 90% gồm các giống Bắc thơm kháng bạc lá, BC15, Thiên Ưu 8. Diện tích còn lại cấy giống lúa lai gồm Bắc ưu 903 kháng bạc lá, Nhị ưu 69. Trà mùa muộn gieo cấy các giống Nếp cái hoa vàng và Nếp 97 để nâng cao giá trị kinh tế. Thời gian này các địa phương cần tập trung đôn đốc, hướng dẫn quy trình thâm canh lúa cho bà con nông dân giúp nông dân trong huyện sản xuất vụ mùa năm 2022 trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu đạt năng suất cao góp phần nâng cao sản lượng lúa cả năm của toàn huyện./.

( Trần Thúy – Trung tâm VHTT&TT Ý Yên)

Advertisement

Nguồn: https://yyen.namdinh.gov.vn/cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi/y-yen-mua-vang-boi-thu-212172?fbclid=IwAR34CdlWOnSeyVzw4Ai5b9nMJBd_prrPR_cMSMfyARjaLKzA5jv1o1g5Vws

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *