Ngày và đêm trên biển Thái Bình

Advertisement

Biển Đồng Châu, biển Quang Lang… hiện lên khác lạ qua góc máy của nhiếp ảnh gia Đoàn Ngọc Anh đến từ Thái Bình.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *